Anasayfa
QR Code

Bilgi notu 01

Optisyenlik hakkında kanun:
 

Madde 9
Müessesede bulunma;

-Optisyenin, mesleğini icra ettiği müessesede bizzat bulunması esastır.
-Optisyenler ile göz hastalıkları uzmanı tabipler, vergi mükellefiyetleri aynı olsa bile, aynı mekanda ve iç giriş kaptları veya iç bağlanttları bulunan müesseselerde birlikte mesleklerini icra edemez. Sağlık kurum ve kuruluşların bünyesinde veya binasının içinde de optisyenlik müessesesi açılamaz.

 
İlan eklemek için yapmanız gereken Facebook(↓) yada Twitter(↓) hesabınızı kullanarak giriş yapmak için tıklayınız.

OHK Madde 14 (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./551.mad)

Optisyen unvanını haiz olmadığı hâlde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilân edenlere otuzbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve müessesesi kapatılır.

Bilgi notu 03

5193 Sayılı Kanun:

Madde 13
Optisyenlik müesseseleri, Sağlık Bakanlığın ve mahallin en yüksek sağlık idaresinin teftiş ve denetimine tabidirler.
Optisyenler, bu teftiş ve denetimlerde her türlü kolaylığı göstermek, talep edilen bilgileri, müessese kayıt belgesini ve teftiş defterini vermek ve faturalarında optisyenlik müessesesi ruhsatnamelerinin tarih ve sayısını belirtmek zorundadırlar.